OK Smart Equity

OK Smart Equity

OK Smart Equity 2560 1707 Jakub Procházka

Zajímají Vás investice? Vyzkoušejte podfond Broker Consulting s názvem OK Smart Equity…

Chtěl bych Vám představit nový podfond Broker Consulting SICAV, který přináší na českém
trhu unikátní zaměření na globální akciové trhy a současně dává příležitost se podílet na růstu aktuálně nejzajímavějších témat či sektorů. 

Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je v rámci single-asset zaměření uplatňována snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč jednotlivými regiony, sektory a tématy, čímž rozkládá riziko do širokého spektra společností. Odborným výběrem aktuálních témat a sektorů investice získává na prestižnosti.

Z hlediska řízení a správy nový fond OK Smart Equity jednoznačně navazuje na dosavadní úspěšnou filozofii a je postavený na jejich klíčových prvcích, kterými jsou kombinace indexové správy, nákladové efektivnosti a rozumného přístupu k aktivnímu řízení. Díky těmto atributům bude fond efektivně reagovat na aktuální vývoj na kapitálových trzích a pracovat také s tematickou částí portfolia.

OK Smart Equity optimálně kombinuje složení akciového portfolia.

Složení portfolia OK Smart Equity

80 % portfolia | globální akciové indexy klíčových světových ekonomik
20 % portfolia | výběr investičně nejzajímavějších témat a sektorů

V rámci svojí strategie plně využívá výhod ETF, což mu umožňuje širokou diverzifikaci a nákladově efektivní přístup prakticky na všechny akciové trhy včetně možnosti zařadit do portfolia vybraná témata či sektory.

Investiční cíl fondu

Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého vyššího zhodnocení na úrovni globálních akciových trhů. Jde o nástroj postavený na klíčových prvcích naší investiční filozofie: kombinaci indexového investování (pomocí ETF), nákladové efektivnosti a rozumného přístupu k aktivnímu řízení. Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci se ale snažíme o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony, tématy a sektory.

Zastoupení jednotlivých regionů, témat a sektorů se může přizpůsobovat aktuálnímu tržnímu výhledu. Typickou cílovou skupinou fondu jsou investoři s investičním horizontem minimálně 7 let (doporučeno 10 let a více) a ochotou podstoupit vyšší kolísání (volatilitu). Základní měnou je česká koruna (nákup a prodej), ale fond není standardně měnově zajišťován do české koruny. Uvnitř fondu je jeho portfolio široce měnově diverzifikováno do různých měn.

Chcete s námi investovat?

Ozvěte se nám, nezávaznou konzultaci vám rádi poskytneme zdarma.

Back to top