Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Co je to dlouhodobý investiční produkt (DIP)? 1920 1080 Jakub Procházka

Co je to Dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Jedná se o inovativní nástroj, který stát využívá k podpoře vytváření individuálních finančních rezerv pro důchod. Tento mechanismus umožňuje občanům investovat své peníze, například do investičních fondů, a získat daňové úlevy z příjmu. Navíc poskytuje možnost využít příspěvky od zaměstnavatele k dalším investicím. Hlavním cílem je podpora dlouhodobého investování do regulovaných finančních produktů s potenciálem vysokého zhodnocení.

Maximální roční odpočet ze základu daně, který je k dispozici, činí 48 000 Kč. To znamená, že můžete každý měsíc investovat pravidelně 4 000 Kč a tím využít celý tento limit. Tento odpočet lze kombinovat i s existujícími podporovanými finančními produkty, jako je doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Při 15% sazbě daně z příjmu tak můžete dosáhnout roční daňové úspory ve výši 7 200 Kč.

Dále můžete využít příspěvků od zaměstnavatele, které jsou daňově uznatelnými náklady až do výše 50 000 Kč ročně. Tato částka není zatížena sociálním ani zdravotním pojištěním.

Jak mohu získat státní podporu?

Právě stát stanovuje podmínky pro získání daňové podpory. Prostředky z Důchodového investičního plánu (DIP) mohou být vypláceny až po minimálně deseti letech investování a dosažení věku minimálně 60 let.

Pokud jde o způsob vyplácení, nejsou stanoveny žádné specifické omezení. Můžete si prostředky vybrat najednou nebo si nechat pravidelně vyplácet. Pokud se však rozhodnete vybrat prostředky před splněním podmínek, budete muset vrátit daňové úlevy, které jste předtím získali, a to buď zcela nebo částečně.

Proč o DIP uvažovat?

Tento systém tak čelí stále větším deficitům a jediným řešením je osobní zodpovědnost a budování vlastních dlouhodobých rezerv. Při dlouhodobém investování hraje klíčovou roli výnos, který investice generují, a proto běžné nebo spořicí bankovní účty nejsou vhodné pro tento účel. I když jsou problémy s průběžným státním systémem penzí, tak jak funguje dnes, známé již velmi dlouho kvůli jasným demografickým trendům, politická reprezentace se dosud neodhodlala k větší reformě tohoto systému (kromě menších parametrických úprav a s výjimkou zavedení tzv. 2. pilíře v roce 2013, který byl bohužel brzy zrušen).

Pojďme se na DIP společně podívat…


Back to top